Organisatie van het bouwproces

Programma van eisen

Het meest optimaal kunt u van onze diensten gebruik maken, wanneer we starten met het opstellen van een programma van eisen. Een nieuw gebouw begint van binnen uit. De ruimtebehoefte, de logistiek en werkplekrelaties zijn belangrijker dan de schil. Afhankelijk van de aard van het gebouw worden één of meerdere architecten geselecteerd. Bij meerdere schetsontwerpen ontstaat er dan ook nog een keus in uitstraling. De architect doet zijn eigenlijke werk zoals tekenwerk en bestek.

Coördinatie

Daarnaast coördineren wij de constructeur en de installatieadviseur met het werk van de architect tot een project wat gereed is voor vergunningaanvraag en aanbesteding. Tijdens dit engineeringtraject zijn we voortdurend een klankbord voor de opdrachtgever naar aanleiding van zaken die de adviseurs presenteren. We controleren dit, dragen eventueel alternatieven aan om zo tot een optimale afstemming te komen van het gebouw t.o.v. het programma van eisen.

Planning en budget

We blijven betrokken bij het proces tot de opleveringspunten zijn weggewerkt en de opdrachtgever tevreden gebruik maakt van het nieuwe onderkomen. Om daarna het geïnvesteerde goed te beheren en in stand te houden is het raadzaam hiervoor een plan op te zetten. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn.

Management-contracting-system

Tijdens de uitvoering streven we zoveel mogelijk naar een management-contracting-system. Dat wil zeggen, vanuit de opdrachtgever worden rechtstreeks diverse aannemers gecontracteerd op hun specifieke productspecialisme.
De lijnen in communicatie en kwaliteit zijn daarmee kort en optimaal. Bovendien wordt op deze manier 5-10% coördinatiekosten bespaart. Door onze kennis in bouwkostenmanagement kan gekozen worden voor een aanbesteding met meerdere aannemers of prijsvorming met open begroting van een aannemer.

Directie-voering en toezicht

De aannemer betonbouw, de leverancier staalconstructies, de bouwkundige aannemer, de elektrotechnische installateur en de werktuigbouwkundige installateur zijn meestal de partners in het uitvoeringsproces waarover ons bureau directie voert. Wij organiseren bouwvergaderingen waarin opdrachtgever, adviseurs en uitvoerende partijen vertegenwoordigd zijn en dragen zorg voor de verslaglegging en beoordeling van meer- en minderwerk. Frequent houden we werkbesprekingen met de uitvoerders en de voorlieden t.b.v. coördinatie en kwaliteit op de bouwplaats. Tevens zijn we regelmatig op de bouwplaats voor het toezicht op de kwaliteit en voortgang, en ook om mee te denken in uitvoeringsdetails.