Instandhouding van gebouwen

Het “visitekaartje” van uw bedrijf

Om gebouwen in stand te houden zijn verschillende redenen aan te voeren. Gebouwen die er niet goed onderhouden uitzien, hebben geen uitstraling en kunnen daarbij de vraag oproepen; heeft de organisatie achter de gevels een zelfde uitstraling? Gebouwen hebben een investering gevergd en verdienen het daarom ook om goed onderhouden te worden, waardoor de waarde gehandhaafd blijft. Gebouwen waaraan regelmatig het reguliere onderhoud gepleegd wordt zullen qua kosten goed beheersbaar blijven terwijl de levensduur veel langer zal zijn.

Inventarisatie

Om dit goed in beeld te hebben is het nodig te weten, hoe het gebouw er uit ziet. Dit kan worden vastgelegd door middel van een inventarisatie van het geheel. De onderdelen zoals metselwerk, schilderwerk, dakbedekking etc. worden geïnspecteerd op gebreken en waar nodig vastgelegd met foto’s. Aan de hand van deze opname wordt er een rapport opgesteld waarin wordt weergegeven wat de huidige stand van zaken is en wat er voor de toekomst aan onderhoud gepleegd moet worden. Deze inventarisatie kan zowel betrekking hebben op de buitenkant alsook op de binnenkant en de installaties.

Onderhoudsplannen

Nadat de onderhoudswerkzaamheden in beeld zijn gebracht, worden deze verwerkt tot een meerjarenonderhouds-planning. Hieruit blijkt welk onderdeel tegen welke kosten behandeld dan wel vervangen moet worden. Tegelijkertijd geeft dit een beeld van de uitgaven voor de komende jaren.
Niet alle werkzaamheden moeten in één keer worden uitgevoerd. Door tijdig de zaken op een rij te zetten is het mogelijk de diverse onderdelen uit te smeren over een aantal jaren. Tevens kunnen met het oog op de toekomst een aantal reserveringen worden gedaan, welke weer een fiscaal voordeel kunnen bieden.

Advies

Hierbij kunnen wij de opdrachtgever ter zijde staan door te adviseren met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en de te gebruiken materialen. Het kan dan zelfs nodig zijn een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren of een en ander nog wel relevant is. Het resultaat daarvan zal dan medebepalend zijn of iets nog wel of niet wordt uitgevoerd.

Begeleiding en onderhoud

De begeleiding en uitbesteding van de onderhouds-werkzaamheden zullen, aangepast aan de aard van het werk, uitgevoerd worden zoals u dat ook bij nieuwbouw van ons mag verwachten.